Okrožno sodišče Celje preko občin vabi vse zainteresirane, da postanete sodniki porotniki.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Če želite kandidirati, si prenesite gradivo (klik na spodnji gumb) in izpolnite izjavo ter jo do 15. 12. 2020 oddajte v tajništvu občine Mozirje.