Objavljamo vabilo organizacije SIMBIOZA, ki vas poziva k sodelovanju pri projektu Simbioza GIBA 2019.

Spoštovani predstavniki društev, zavodov in ustanov!

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja, ki naslavlja dva pomembna področja: povečanje deleža telesno dejavnih posameznikov ter ustvarjanje okolij za spodbujanje telesne dejavnosti.

Letos bo med 14. in 21. oktobrom potekala že šesta akcija Simbioza Giba za katero si iskreno želimo ter prizadevamo, da bi še izboljšala lanskoletne rekordne številke, saj je leta 2018 kar 30. 000 udeležencev gibalo na več kot 540-ih lokacijah po vsej Sloveniji. Zavedamo se vaše velike vloge v lokalnem okolju in vašega neprecenljivega poznavanja potreb vaše skupnosti in starostnikov, ki v njej prebivajo. Zato vas vljudno vabimo, da se naši akciji aktivno pridružite in vas prosimo, da pozovete najrazličnejše organizacije, društva, javne zavode (zdravstvene domove, vrtce, šole in domove za ostarele), upravljavce športnih objektov in organizatorje že obstoječih športnih aktivnosti v vašem kraju, naj se nam pridružijo v promociji zdravega in aktivnega življenja ter staranja. Naj omenjena mesta odprejo svoja vrata v največjem gibalnem tednu v Sloveniji in naj ponudijo brezplačno storitev uporabe svojih prostorov in svojega znanja za čas trajanja naše akcije.

Naš cilj – animacija k zdravemu življenjskemu slogu, bo dosežen zgolj z vašo pomočjo! Lokalna okolja in ponudniki lokacij so namreč ključni člen tedna gibanja, ki bo omogočil medgeneracijsko sodelovanje in ustvarjanje harmonije skozi telesno aktivnost za vse prebivalce naše države. Kot vemo so starostniki v Sloveniji pogosto v nezavidljivem položaju, nekatere napovedi bližnje prihodnosti pa ta položaj slikajo še bolj črno. Zato je izjemno pomembno, da se v akciji združimo prostovoljci in ponudniki najrazličnejših lokacij iz vseh koncev in delov naše države ter pokažemo, da nam ni vseeno. Samo skupaj nam bo lahko uspelo širiti in (o)krepiti zavest o pomenu gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše (tretje) življenjsko obdobje.