POLITIKA ZASEBNOSTI IN ZAŠČITA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

1. SPLOŠNO

Lastnik spletne strani je Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov v skladu z zakonodajo. Storili bomo vse potrebno, da vas zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

2. IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Vse pri nas redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine.

Dostop do osebnih podatkov (število oseb) in obseg osebnih podatkov smo omejili na največji minimum, ki dopušča optimalno izvajanje storitev. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z nami.

Z ostalimi podjetji, ki imajo možnost vpogleda v osebne podatke (skrbnik strani – C4YC, Katarina Alič Čretnik s.p. ), ki smo jih zbrali, imamo podpisano pogodbo o obdelavi in varovanju osebnih podatkov iz naših evidenc.

 3. KATERE PODATKE ZBIRAMO

Pri obisku našega spletnega mesta na nekaterih mestih od vas zahtevamo osebne podatke. Njihovo posredovanje je prostovoljno. S posredovanjem osebnih podatkov in s podajo soglasja privolite, da zbiramo, uporabljamo in hranimo vaše podatke. Uporabljali jih bomo izključno v namene, ki so navedeni, ko jih posredujete. Vaše podatke bomo varovali pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Spodaj opisujemo vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, način uporabe in varstva vaših podatkov ter načine, na katere lahko stopite v stik z nami. Za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje uporabnikove podatke:

Kontaktni obrazec:
• ime in priimek;
• telefon (opcijsko);
• elektronski naslov;
• sporočilo;
• anonimiziran IP naslov.

Prijava na e-novice:
• ime in priimek;
• elektronski naslov;
• anonimiziran IP naslov.

Poleg tega zbiramo še:

• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v ankete;
• komunikacijo s posameznim uporabnikom.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

4. ZAKAJ ZBIRAMO PODATKE

Elektronske novice

S prijavo na elektronske novice nam posredujete vaše ime, priimek, vaš elektronski naslov in anonimiziran IP naslov. Če se prijavite na naše elektronske novice, bomo vaš elektronski naslov uporabili za obveščanje o dogajanju in aktivnostih v občini Mozirje ali v zvezi z njo.

S prijavno na naše elektronske novice dovoljujete iznos, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje elektronskih novic. Iznos, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na strani www.mozirje.si nam omogočajo agregirane in anonimizirane analize uporabe spletne strani www.mozirje.si in vsebin, ki so na tej strani. Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.

Poleg prijave na elektronske novice, se obiskovalec spletne strani lahko strinja tudi s privolitvijo za prejemanje personaliziranih obvestil in ponudb, ki velja do preklica in ki obsega: uporabo podatkov za neposredno trženje, ponovno ciljanje na platformah za digitalno oglaševanje (Facebook, Google Ads …), z namenom:

• predstavitve storitev in aktivnosti občine Mozirje in vseh subjektov, ki delujejo v njej,
• iznos in obdelavo podatkov v orodjih za digitalno oglaševanje (uporaba e-pošte za pripravo anonimiziranih segmentov uporabnikov (v tem primeru e-pošte ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku)
• ter obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

Ta privolitev je opcijska in je zanjo potrebna eksplicitna privolitev uporabnika.

Komercialna sporočila, ki jih boste prejeli preko elektronskega naslova bodo vsebovala naslednje sestavine:

• jasno in nedvoumno bodo označena kot komercialna;
• pošiljatelj bo jasno razviden;
• akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih;
• jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil;
• željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Kontaktni obrazec

Z oddajo komentarja preko spletnega kontakta nam posredujete vaše ime, priimek, elektronski naslov, sporočilo, po želji tudi telefonsko številko. Te vaše podatke bomo uporabili zato, da vam na vaše vprašanje čim hitreje in čim bolj kvalitetno odgovorimo.

6. VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov obcina@mozirje.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima tudi naslednje pravice:
• pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
• pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev,
• pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov,
• pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem,
• pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi,
• pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani nam pošljite elektronsko sporočilo. Prav tako imate možnost izbrisa vseh podatkov v svojem uporabniškem računu.

7. LASTNIŠTVO PODATKOV

Smo edini lastnik podatkov, zbranih na tem spletnem mestu. Zavezujemo se, da jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

8. ODGOVORNOST POSAMEZNIKA 

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

9. IZJEMNO RAZKRITJE PODATKOV

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje naših zakonitih interesov.

10. PRITOŽBE IN SPORI

Spoštujemo veljavno zakonodajo. Vzpostavljen imamo učinkovit sistem obravnavanja pritožb in imamo v podjetju določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek elektronskega naslova obcina@mozirje.si.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prizadevamo si po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Če želite svoje osebne podatke spremeniti ali želite, da jih trajno ali začasno prenehamo uporabljati za namene, za katere so bili posredovani oz. zbrani nam pošljite elektronsko sporočilo.

Če menite, da je prišlo do kršenja določb o varstvu vaših osebnih podatkov, nas prosimo obvestite na naš elektronski naslov obcina@mozirje.si. Zadevo bomo preverili, ustrezno ukrepali in vam odgovorili v razumnem času. Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, vas vljudno prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov obcina@mozirje.si.

11. SPREMEMBA POLITIKE ZASEBNOSTI

Pridržujemo si pravico do spremembe tega dokumenta (npr. sprememba zakonodaje), zato je dobro, da vsake toliko časa obiščete ta del naše spletne strani.

Na naši spletni strani zbiramo tudi piškotke. Več informacij najdete tukaj.

 

Nazadnje posodobljeno: 23.3.2019