Objavljamo vlogo za izpis ocene škode povzročene po naravni nesreči iz aplikacije AJDA. Vlogo lahko poda le oškodovanec ali lastnik objekta.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate na več načinov:

  • po e-pošti obcina@mozirje.si (skenirano)
  • osebno v tajništvo Občine Mozirje, Upravni center Mozirje II. nadstropje
  • po navadni pošti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje