Letošnjo pomlad je bila načrtovana izvedba šestih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ker zaradi razglašene epidemije COVID-19 ni bila mogoča, bodo volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izvedli v jesenskem času, in sicer konec septembra in v začetku oktobra.

Volitve v organe KGZS potekajo v dveh volilnih skupinah (v skupini fizičnih oseb in v skupini pravnih oseb) in sicer v trinajstih volilnih enotah, ki so hkrati tudi območne enote KGZS (Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Kočevje, Postojna, Novo mesto, Brežice, Celje, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec in Murska Sobota). Glasovanje v prvi volilni skupini — fizične osebe poteka po sistemu volitev v Državni zbor RS, kar pomeni, da bodo člani KGZS z volilno pravico, v nedeljo 4. oktobra.2020 od 7. do 19. ure lahko oddali svoj glas na približno 260 voliščih po vsej Sloveniji. V skupini pravnih oseb se voli po t. i. elektorskem sistemu in vsaka članica KGZS — pravna oseba lahko določi svojega predstavnika, ki bo v njenem imenu 30. 9. 2020 oddal svoj glas na enem od trinajstih volišč.

Podrobnejša pojasnila o volitvah najdete tudi na spletni strani www.kgzs.si.