Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 7/98 in Ur.l. RS št. 112/04), so bila podeljena občinska priznanja:

ČASTNI OBČAN OBČINE MOZIRJE
Robert KLEMENAK
Za neprecenljiv prispevek na področju društvene dejavnosti v Občini Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Franc POLANŠEK
za izjemen prispevek k razvoju in prepoznavnosti vasice Šmihel nad Mozirjem in s tem Občine Mozirje

DIPLOMA OBČINE MOZIRJE
Kulturno društvo Lepa Njiva
za 30 let uspešnega delovanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Anton PETEK
za uspešno delovanje kot dolgoletni organist in vodja zborovskega petja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Janez Marolt
za vestno, plemenito in požrtvovalno delo kot dolgoletni pripadnik gorskih reševalcev

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Albina RAJTER
za dolgoletno zavzeto delo na področju kulture

DIPLOMA OBČINE MOZIRJE
Lovska družina Mozirje
ob 85-letnici  uspešnega delovanja ter skrbi za ohranjanje narave in njenega življa

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Marko GOSTEČNIK
za uspehe in vidne dosežke pri skrbi za promocijo zdravja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Marjan PODRIŽNIK 
za vestno in prizadevno delo kot skrbniku pokopališča Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Pavel GOLIČNIK
za prizadevno in vestno delo v skrbi za urejenost kraja

DIPLOMA OBČINE MOZIRJE
KARITAS MOZIRJE – ŠMIHEL
ob 30-letnici  uspešnega delovanja za dobrodelnost in pomoč ljudem v stiski

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Alliya OMLADIČ
za uspešno pevsko kariero doma in v tujini

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Urška ZGOJZNIK
za požrtvovalno delo na področju okoljevarstva

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Sonja HERMAN ROBNIK
za vestno, zavzeto in humano delo

DIPLOMA OBČINE MOZIRJE
Etnografsko društvo Mlajevci
za dolgoletno delo in zasluge pri ohranjanju tradicije postavljanja mlajev

ČASTNI OBČAN OBČINE MOZIRJE
Jožef Zlatinšek
Za neprecenljiv prispevek na področju gasilstva ter zaščite in reševanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Monika Hrastnik
za uspehe in vidne dosežke v gorskem kolesarstvu

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Anji DREV
za uspehe in vidne dosežke v vseh disciplinah alpskega smučanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Matija Blagojevič
za vestno, zavzeto in strokovno delovanje na področju kulturne dediščine in ohranjanje zgodovine Mozirja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Maja Mihalinec
za uspehe in vidne dosežke na področju hitrih disciplin v atletiki

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Društvo Zgornjesavinjskih diabetikov
Ob 20-letnici uspešnega delovanja društva

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline
za 40 let neprekinjenega in uspešnega delovanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline
za 30 let delovanja in vidne dosežke

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Ciril Metod Sem
za dolgoletno in uspešno poslanstvo fotoreporterstva v naši dolini

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Društvo upokojencev Mozirje – sekcija zeliščarjev
za ohranjanje poznavanja o naravnem zdravilstvu in aktivnem delovanju v občini

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Ludvik Es
za njegove neprecenljive zasluge pri delovanju v Radioklubu Mozirje in dolgoletno prizadevno delo z mladimi radioamaterji

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Ribiška družina Mozirje
Za 60 let delovanja in vidne dosežke na področju varstva narave

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Franja NARALOČNIK

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospod Peter ŠIRKO
JZ Osrednja knjižnica Mozirje

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Ivana ŽVIPELJ 

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Gornje Savinjski smučarski klub Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Mojca FINKŠT
gospod Jože ZLATINŠEK
Ansambel GOLTE 

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Strelsko društvo Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Nogometno društvo Mozirje
gospod Stanislav Podsedenšek
gospod Anton in gospa Frančiška Bastl

Častni občan Občine Mozirje:
Akademski slikar Alojz ZAVOLOVŠEK

Denarna nagrada Občine Mozirje:
SKAVTI steg Mozirje 1

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Jože KRAMBERGER

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Kulturno društvo NAGELJ Lepa Njiva

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Podjetje MIŠ MAŠ d.o.o. Mozirje

Častna občanka Občine Mozirje:
gospa KOJC REMŠE Helena

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Čebelarska društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Turistična kmetija KOROŠEC

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod AUBREHT Martin

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod GREGORC Janez

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Alojz Plaznik

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Turistično društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Ekološko holtikulturno društvo Mozirski gaj

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Tomaž Guček

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Miha Kovač

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Kulturno prosvetno društvo JURIJ Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
FIRŠT Rototehnika s.p. Radegunda 54, Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Anton Venek

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline
Ob 30 letnici delovanja društva

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Kulturno društvo Rečica ob Savinji
Za pomembne dosežke na področju predstavljanaja kulture in njenih bistvenih sestavin

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Alojz Blažič
Za prizadevno delo na gasilskem področju in razvoju kraja

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ivan Zupan
Za prizadevno delo na društvenem področju in razvoju kraja

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Jakob Presečnik

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Športno društvo Gmajna Varpolje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Goran Horvat

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Zdravko Novak

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Lovska družina Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Jože SKORNŠEK

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Društvo upokojencev Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospa Elizabeta VERBUČ

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ferdinand LUKNAR

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Alojz Zavolovšek

Častni občan Občine Mozirje:
gospa Pavla TROGAR

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Anka RAKUN

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Jože POZNIČ

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Franc ROP

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
E.H.D. Mozirski gaj

Častni občan Občine Mozirje:
prof.dr. Anton DOLENC

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospod Franc ZVIR

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Mizarstvo Kovač d.o.o. Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Gasilsko društvo Rečica ob Savinji

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Športno društvo Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Anton ACMAN

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Darinka MAROLT

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ivo BUT

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Moški pevski zbor Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospa Vera POLIČNIK

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Alojz ŽAGAR

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Jana JOVAN

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Osnovna šola Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Planinsko društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Lovska družina Rečica ob Savinji

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Aleksander VIDEČNIK

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
TD Rečica ob Savinji

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Mešani pevski zbor KD Mozirje