Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 7/98 in Ur.l. RS št. 112/04), so bila podeljena občinska priznanja:

ČASTNI OBČAN OBČINE MOZIRJE
Jožef Zlatinšek
Za neprecenljiv prispevek na področju gasilstva ter zaščite in reševanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Monika Hrastnik
za uspehe in vidne dosežke v gorskem kolesarstvu

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Anji DREV
za uspehe in vidne dosežke v vseh disciplinah alpskega smučanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Matija Blagojevič
za vestno, zavzeto in strokovno delovanje na področju kulturne dediščine in ohranjanje zgodovine Mozirja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Maja Mihalinec
za uspehe in vidne dosežke na področju hitrih disciplin v atletiki

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Društvo Zgornjesavinjskih diabetikov
Ob 20-letnici uspešnega delovanja društva

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline
za 40 let neprekinjenega in uspešnega delovanja

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Društvo Sožitje Zgornje Savinjske doline
za 30 let delovanja in vidne dosežke

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Ciril Metod Sem
za dolgoletno in uspešno poslanstvo fotoreporterstva v naši dolini

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Društvo upokojencev Mozirje – sekcija zeliščarjev
za ohranjanje poznavanja o naravnem zdravilstvu in aktivnem delovanju v občini

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Ludvik Es
za njegove neprecenljive zasluge pri delovanju v Radioklubu Mozirje in dolgoletno prizadevno delo z mladimi radioamaterji

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Ribiška družina Mozirje
Za 60 let delovanja in vidne dosežke na področju varstva narave

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Franja NARALOČNIK

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospod Peter ŠIRKO
JZ Osrednja knjižnica Mozirje

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Ivana ŽVIPELJ 

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Gornje Savinjski smučarski klub Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
gospa Mojca FINKŠT
gospod Jože ZLATINŠEK
Ansambel GOLTE 

DENARNA NAGRADA OBČINE MOZIRJE
Strelsko društvo Mozirje

ZLATA PLAKETA S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE
Nogometno društvo Mozirje
gospod Stanislav Podsedenšek
gospod Anton in gospa Frančiška Bastl

Častni občan Občine Mozirje:
Akademski slikar Alojz ZAVOLOVŠEK

Denarna nagrada Občine Mozirje:
SKAVTI steg Mozirje 1

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Jože KRAMBERGER

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Kulturno društvo NAGELJ Lepa Njiva

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Podjetje MIŠ MAŠ d.o.o. Mozirje

Častna občanka Občine Mozirje:
gospa KOJC REMŠE Helena

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Čebelarska društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Turistična kmetija KOROŠEC

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod AUBREHT Martin

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod GREGORC Janez

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Alojz Plaznik

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Turistično društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Ekološko holtikulturno društvo Mozirski gaj

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Tomaž Guček

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Miha Kovač

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Kulturno prosvetno društvo JURIJ Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Prostovoljno gasilsko društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
FIRŠT Rototehnika s.p. Radegunda 54, Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Anton Venek

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Kulturno društvo Godba Zgornje Savinjske doline
Ob 30 letnici delovanja društva

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Kulturno društvo Rečica ob Savinji
Za pomembne dosežke na področju predstavljanaja kulture in njenih bistvenih sestavin

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Alojz Blažič
Za prizadevno delo na gasilskem področju in razvoju kraja

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ivan Zupan
Za prizadevno delo na društvenem področju in razvoju kraja

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Jakob Presečnik

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Športno društvo Gmajna Varpolje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Goran Horvat

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Zdravko Novak

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Lovska družina Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Jože SKORNŠEK

Denarna nagrada Občine Mozirje:
Društvo upokojencev Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospa Elizabeta VERBUČ

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ferdinand LUKNAR

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Alojz Zavolovšek

Častni občan Občine Mozirje:
gospa Pavla TROGAR

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Anka RAKUN

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Jože POZNIČ

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Franc ROP

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
E.H.D. Mozirski gaj

Častni občan Občine Mozirje:
prof.dr. Anton DOLENC

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospod Franc ZVIR

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Mizarstvo Kovač d.o.o. Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Gasilsko društvo Rečica ob Savinji

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Športno društvo Mozirje

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Anton ACMAN

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Darinka MAROLT

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospod Ivo BUT

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Moški pevski zbor Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
gospa Vera POLIČNIK

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Alojz ŽAGAR

Denarna nagrada Občine Mozirje:
gospa Jana JOVAN

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Osnovna šola Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Planinsko društvo Mozirje

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Lovska družina Rečica ob Savinji

Častni občan Občine Mozirje:
gospod Aleksander VIDEČNIK

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
TD Rečica ob Savinji

Zlata plaketa s priznanjem Občine Mozirje:
Mešani pevski zbor KD Mozirje