MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2026


Končno poročilo NO o nadzoru zaključnega računa za leto 2022

1. redna seja, 9. 3. 2023

Poročilo za leto 2022 in program dela NO za 2023