Občina Mozirje
Upravna enota Mozirje
Zdravstveni dom
Lekarna
Gasilci
Policija
Center za socialno delo
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Komunala
Knjižnica
Vrtec
Osnovna šola
Župnija
Karitas
Rdeči križ
Hospic
Ministrstvo za finance – FURS
Geodetska uprava RS
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano