Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje je projekt treh občin, Mozirja, Nazarij in Rečice ob Savinji, ki zajema centralno čistilno napravo  in njeno nadgradnjo v Lokah in dopolnitev kanalizacijskega sistema v Mozirju in Lokah.

Izvajalec del ESOTECH, d.d. iz Velenja bo skladno s pogodbo z deli začel 31. maja 2021. Na predvideni trasi kanalizacije bo za izvajanje del občasno potrebno zapiranje določenih odsekov cest. Kjer bo potrebno, bodo urejeni obvozi.

Gradnja bo trajala od 31.05.2021 do predvidoma 30.8.2021.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.