28.05.2020 je župan Občine Mozirje sprejel sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za molznice – kmetija Glušič. Obstoječi izvedbeni akt, Občinski prostorski načrt Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15,  105/15- NPB1, 74/16, 44/17, 65/18-NPB2) ne omogoča gradnje glede na potrebe kmetije, zato se predlaga izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Celotna dokumentacija v zvezi z omenjenim OPPN je dosegljiva paketu, ki si ga lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Dokumentacija