Javno podjetje Komunala Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Letošč v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica, da je trenutno močno povečana poraba privedla do upada tlaka v vodovodnem sistemu in posledično do pomanjkanja vode in oteženega oskrbovanja višje ležečih vodohranov za oskrbo prebivalcev na višje ležečih predelih občin oz. posameznih naselij, zato je strogo prepovedano uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja za zalivanje vrtov in ostalih površin ter polnjenje bazenov.

Obvestilo velja do preklica!

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.