Zaradi izgradnje novega mostu na vodotoku Trnava bo predvidoma do 13. 7. 2024 na območju mostu čez reko Trnavo pred Trnavčami zaprta cesta Trnavče – Dolsuha – Rečica – Nizka.

Zapora ceste je popolna, obvoz se bo v času zapore izvaja po ostalih občinskih cestah in regionalni cesti. Obvoz tovornega prometa se bo izvajal preko Rečice ob Savinji.