Evropska sredstva za čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

https://www.gov.si/novice/20 20-11-30-evropska-sredstva-za-ciscenje-odpadne-vode-v-porecju-savinje/

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje«. Za 4,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Mozirje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,8 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode.

V okviru projekta bo zgrajene 2,3 km sekundarne kanalizacije in dve črpališči v občini Mozirje ter dograjena obstoječa Centralna čistilna naprava, na katero odvajata odpadno vodo tudi občini Nazarje in Rečica ob Savinji.

S tem bo zagotovljeno  ustrezno čiščenje odpadnih vod v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji, odvajanje odpadnih vod in zagotovljena najmanj 98% priključenost v aglomeraciji 8186 Mozirje.